Kotva
Logo školy
Nepřehlédněte
Seznam přijatých uchazečů do prvního ročníku ZŠ 2023/2024
9.5.2023

Seznam přijatých žáku do prvních tříd pro šk. rok 2023/2024 naleznete na PDF souboruřední desce. (Velikost: neznámá)

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

Srdíčkový den

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Vyhlášení voleb do Školské rady pro období 2021 - 2023


Volby člena školské rady za pedagogické pracovníky se uskuteční vzhledem k epidemiologické situaci v elektronické podobě v dotazníku Google a volba člena školské rady proběhne 24. listopadu 2020 ve sborovně na pedagogické radě v 14.30.

 

Volby člena školské rady za zákonné zástupce se uskuteční vzhledem k epidemiologické situaci v elektronické podobě v dotazníku Google. Volební komise uskuteční volbu člena školské rady za zákonné zástupce dne 24. listopadu 2020 v 14.00 hodin ve sborovně v prvním patře budovy školy.

 

Kandidáti pro volbu budou zveřejněni 10. listopadu 2020 na www stránkách školy a ve vitríně školy.

Školská rada je orgán školy podílející se na správě školy. Zasedá nejméně dvakrát ročně a funkční období členů školské rady je tři roky.

 

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školního vzdělávacího programu a k jejich následnému uskutečňování a projednává návrh rozpočtu.

 

Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a navrhuje jejich změny. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce a podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům státní správy a podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

 

Za volební komisi:

 Mgr. Jaroslava Šimůnková, Mgr. Dagmar Jasanská a Mgr. Martina Nováková

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.