Kotva
Logo školy
Nepřehlédněte
Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022
27.4.2021

Na ÚŘEDNNÍ DESCE byly zveřejněny PDF souborvýsledky zápisu do 1. tříd (Velikost: neznámá) pro školní rok 2021/2022.

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Vyhlášení voleb do Školské rady pro období 2021 - 2023


Volby člena školské rady za pedagogické pracovníky se uskuteční vzhledem k epidemiologické situaci v elektronické podobě v dotazníku Google a volba člena školské rady proběhne 24. listopadu 2020 ve sborovně na pedagogické radě v 14.30.

 

Volby člena školské rady za zákonné zástupce se uskuteční vzhledem k epidemiologické situaci v elektronické podobě v dotazníku Google. Volební komise uskuteční volbu člena školské rady za zákonné zástupce dne 24. listopadu 2020 v 14.00 hodin ve sborovně v prvním patře budovy školy.

 

Kandidáti pro volbu budou zveřejněni 10. listopadu 2020 na www stránkách školy a ve vitríně školy.

Školská rada je orgán školy podílející se na správě školy. Zasedá nejméně dvakrát ročně a funkční období členů školské rady je tři roky.

 

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školního vzdělávacího programu a k jejich následnému uskutečňování a projednává návrh rozpočtu.

 

Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a navrhuje jejich změny. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce a podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům státní správy a podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

 

Za volební komisi:

 Mgr. Jaroslava Šimůnková, Mgr. Dagmar Jasanská a Mgr. Martina Nováková