Kotva
Logo školy
Nepřehlédněte
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ KE ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022
31.12.2021

Na úřední desce naleznete PDF souborInformace pro školy a školská zařízení ke změnám v mimořádných opatření MZ s účinností od 3. 1. 2022. (Velikost: neznámá)

Informace pro rodiče - PREVENTIVNÍ ANTIGENÍ TESTOVÁNÍ A TRASOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH V ROCE 2022
31.12.2021

Pod následujícím odkazem naleznete PDF souborINFORMACE K PRŮBĚHU ANTIGENÍHO TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH V LEDNU 2022. (Velikost: neznámá)

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022
27.4.2021

Na ÚŘEDNNÍ DESCE byly zveřejněny PDF souborvýsledky zápisu do 1. tříd (Velikost: neznámá) pro školní rok 2021/2022.

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Informace k testování žáků


PŘEDBĚŽNÁ INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ KE ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022

 

Vláda ČR schválila dne 22. prosince 2021 následující mimořádná opatření:

 

 • změnu mimořádného opatření k testování dětí a žáků ve školách s účinností ode dne 3. ledna 2022
 • mimořádné opatření k provozu maloobchodu a služeb

 

 1. Informace o změnách účinných od 3.1.2022

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

 

s účinností od 3. 1. 2022

 

 • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,

 

 • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,

 

 • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
 • I nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravného stupně ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání.

 

Výše uvedené změny v režimu testování dětí a žáků byly zohledněny (a avizovány) v rámci distribuce Ag testů určených k testování dětí a žáků realizované z centrální úrovně do krajů ve středu 22.12.2021.

 

Ke změnám v systému nahlašování pozitivních dětí a žáků (o nichž jsme Vás informovali v poslední informaci ze dne 14. a 16. 12. 2021) bude ze strany Centrálního řídícího týmu a MŠMT připravena v průběhu tohoto týdne samostatná sada metodických materiálů.

 

 

 1. Předběžná informace o dalších připravovaných změnách Předběžně informujeme také o tom, že:

povinnost se testovat se bude nově vztahovat i na ty zaměstnance dotčených škol a školských zařízení, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci

o tato změna se týká pouze zaměstnanců škol a školských zařízení, ve kterých probíhá plošné testování dětí a žáků, netýká se to tedy například zaměstnanců mateřských škol či základních uměleckých  škol  –  tam  se  zaměstnanci  testují  podle  obecného mimořádného opatření k testování zaměstnanců (čili nic se pro ně v tuto chvíli nemění)

 

 • v případě, že se zaměstnanec, na něhož se povinnost testování vztahuje, odmítne testovat nebo doložit, že disponuje negativním výsledkem testu, platí, že je povinen nosit po celou dobu výkonu činnosti ochranný prostředek dýchacích cest.

 

Avizujeme, že dne 29. 12. 2021 bude vláda schvalovat další úpravy výše uvedeného s tím, že změny se budou týkat zejména důsledků spojených s pozitivně testovaným žákem pro jeho spolužáky ve vazbě na nové poznatky týkající se varianty Omikron a také režimu testování zaměstnanců.

 

Podle výsledků jednání vlády dne 29. 12. 2021 budou školám neprodleně zaslány k těmto změnám finální informace.

 

 1. Informace ke změně režimu přepravy na lanové dráze a lyžařském vleku s účinností od 26.12.2021

 

Připomínáme, že dne 23.12.2021 byla na webových stránkách www.edu.cz zveřejněna informace ke změně režimu přepravy na lanové dráze a lyžařském vleku. Text této informace uvádíme i níže:

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu maloobchodu a služeb se s účinností

od 26. 12. 2021 mění takto: zakazuje využít služeb přepravy na lanové dráze a lyžařském vleku

osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodě 15 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat s tím, že v případě žáka mladšího 18 let, účastnícího se lyžařského výchovně výcvikového kurzu organizovaného základní školou nebo střední školou, se za splnění podmínek podle bodu 15 (tedy za dokončené očkování/prodělanou nemoc v ochranné lhůtě) pro účely využití služeb přepravy na lanové dráze a lyžařském vleku považuje také, jedná-li se o kurz, který trvá o  méně než 8 dnů, skutečnost, že žák absolvoval nejdéle 72 hodin před zahájením kurzu RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

 

 • déle než 7 dnů, skutečnost, že žák absolvoval nejdéle 72 hodin před zahájením kurzu RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a dále každý pátý až sedmý den trvání kurzu žák absolvoval RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, výše uvedená fikce splnění podmínek podle bodu 15 (nahrazení podmínky O-N testem RT-PCR s prodlouženou platností) se vztahuje pouze na žáky mladší 18 let (tedy nikoliv na zaměstnance školy či žáky, kteří již 18 let věku dosáhli), škola je před započetím kurzu povinna kontrolovat splnění podmínek (tedy dokončené očkování/prodělaná nemoc v ochranné lhůtě/platný PCR test) a vydává písemné potvrzení, že jsou podmínky splněny
 • tímto písemným potvrzením se může žák prokazovat v případě kontroly na lanových dráhách
 • při hromadném nákupu jízdenek (skipasů) pro žáky účastnící se kurzu může základní nebo střední škola organizující kurz provozovateli předložit jmenný seznam žáků účastnících se kurzu, u kterých základní nebo střední škola zkontrolovala, že splňují podmínky

 

 

MŠMT, 27. prosince 2021

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.