Kotva
Logo školy
Nepřehlédněte
ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
12.2.2021

Přijímací zkoušky
3.2.2021

Sdělení rodičům

Česká školní inspekce zpřístupnila elektronickou verzi testů k přijímacímu řízení na střední školy, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů.

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Důležitá informace


Zajištění péče o děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných profesí po dobu nouzového stavu

 Dle usnesení vlády ze dne 30. října 2020 č. 1109 a v  návaznosti na usnesení vlády č. 957  ze dne 30. září 2020, kterým byl z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ vyhlášen na území České republiky nouzový stav a v souladu s rozhodnutím hejtmana Ústeckého kraje č. 441/2020/COV19 a určení školy nebo školského zařízení k vykonávání péče o děti za nouzového stavu a rozhodnutím č. 464/2020/COV19, se zřizuje školské zařízení,  které bude vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let (děti mladší 10 let), jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:

 • bezpečnostních sborů,
 • obecní policie,
 • poskytovatelů zdravotních služeb,
 • orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • Úřadu práce České republiky,
 • České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
 • školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zařízení školního stravování,
 • České pošty, s. p.,
 • územních samosprávních celků podílející se na výkonu správních činností, zařazeni do městských úřadů nebo magistrátů obcí s rozšířenou působností

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Provoz bude zajištěn v pracovní dny od 6:00 do 16:30.

Úplata se v tomto případě nehradí, a to ani za stravování ve školní jídelně.

Zákonní zástupci dětí, kteří vykonávají výše uvedenou profesi, nemají po dobu pobytu v takto určené škole nebo školském zařízení nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy).

 

V případě požadavku o zajištění péče o dítě podává zaměstnanec  uvedený ve výčtu profesí žádost o umístění dětí přímo v budově Základní škola Teplice, Maxe Švabinského 1743. 

 

Případné dotazy, prosím, směřujte na  uvedená telefonní čísla:

ředitelka ZŠ Mgr. Edita Jurečková, tel. 602 101 239 nebo 

zástupkyně ŘŠ Mgr. Martina Nováková, tel. 724 357 375.