Kotva
Logo školy
Nepřehlédněte
Nové informace
27.8.2020

V sekci "Důležité informace pro rodiče" naleznete nové informace k aktuálnímu školnímu roku 2020/2021. Dále jsou zde zveřejněni organizační pokyny pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků.

Tisk
Sitemap
Mapa webu

ZAHÁJENÍ A PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID – 19


ZAHÁJENÍ A PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID – 19

Zdrojem oficiálních informací v této oblasti je zejména: https://koronavirus.mzcr.cz/

Manuál MŠMT „PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID – 19 

 

ZAHAJUJEME 1. 9. 2020 

– do školy vstupují žáci hlavním vchodem od 7:40 do 8:00 hod.

 

– při vstupu použije každý dezinfekci rukou

 

– ve třídě budou žáci třídními učiteli seznámeni se základními hygienickými pravidly, která budou      dodržována po dobu mimořádné situace v souvislosti s COVID 19 

 

– při zahájení školy budou aktualizovány kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí/žáků a zaměstnanců školy

 

– po třídnické hodině žáci opět odcházejí hlavním vchodem z budovy školy

 

– zákonní zástupci doprovázející své děti do 1. tříd do prostoru k hlavnímu vchodu do budovy školy, kde si je převezme asistentka pedagoga spolu s vyučující. Slavnostní přivítání prvňáčků bude probíhat na terase školy. Zákonní zástupci jsou při vstupu do budovy povinni nosit roušku.

 

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

– škola zahajuje svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy

 

– od dětí/žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti

– počet žáků ve třídě nebude omezen

 

– žáci a další osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy VSTUPOVAT

 

– od 1. 9. 2020 se budeme řídit hygienickými pravidly dle aktuální situace vývoje epidemické situace v ČR s přihlédnutím na region Teplice, opatření se bude vázat na stupeň rizika na tzv. semaforu, který hodnotí okresy podle míry rizika nákazy nemocí COVID-19