Kotva
Logo školy
Nepřehlédněte
Přijetí a ocenění žáků ZŠ Maxe Švabinského na Magistrátu města Teplice
26.6.2020

Přijetí a ocenění žáků ZŠ Maxe Švabinského na Magistrátu města Teplice
Na základě pozvánky primátora a senátora pana Hynka Hanzy se nejlepší žáci 9. ročníků zúčastnili dne 24. června 2020 slavnostního přijetí v prostorách teplického magistrátu, konkrétně v zasedací síni Zastupitelstva statutárního města Teplice, za přítomnosti senátora a primátora pana Hynka Hanzy, náměstka primátora pana Jiřího Štábla a vedoucí školského odboru paní Jarmily Svobodové, aby převzali ocenění a upomínkové předměty. Za ZŠ Maxe Švabinského se zúčastnili Tomáš Blahuš a
Vanesa Holubová, kteří byli oceněni za opakovanou reprezentaci školy na různých soutěžích a olympiádách, za pravidelnou účast a podporu školních akcí, za opakovanou pomoc a podporu svých spolužáků a v neposlední řadě za výborné studijní výsledky. Součástí slavnostního přijetí bylo také čtení stručných medailonků každého oceněného, které charakterizovaly vlastnosti každého zúčastněného. Žáky doprovodila na magistrát třídní učitelka Miluše Havlová a rodinní zástupci.

Pozvánka na třídní schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků
19.5.2020

Vážení rodiče,

zveme Vás na informační schůzku rodičů budoucích prvňáčků (bez přítomnosti dětí na této schůzce).

Bude se konat v úterý 2. června 2020 od 15.45 hodin v učebně č. 12 v přízemí budovy.

Těšíme se na Vás

 

Seznam přijatých uchazečů do 1. tříd pro šk. rok 2020/2021
6.5.2020

Na úřední desce byl zvěřejněnPDF soubor seznam přijatých uchazečů (Velikost: neznámá) do 1. tříd pro šk. rok 2020/2021. 

POZOR - DŮLEŽITÉ INFORMACE
4.5.2020

V sekci DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE nově najdete informace k připravovaným změnám ve výuce žáků zejména 1. stupně. Na úřední desce přibyly PDF souborinformace k hodnecení žáků (Velikost: neznámá) na konci školního roku 2019/2020. Pro žáky 9. ročníku byla zřízena speciální sekce, kde budou zvěřejňovány důležité informace k jednotným přijímacím zkouškám a přípravu na ně.

V současné chvíli apelujeme na rodiče, aby sledovali webové stránky školy a byli tak informováni o chystaných opatřeních a změnách.

Zápis online
1.4.2020

Od 1. 4. 2020 můžete k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 využít zápis online. Ten naleznete zde nebo po kliknutí na banner v pravé části hlavní stránky školy.

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Důležité informace k zápisu pro školní rok 2020/2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a

 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

  1. Termín zápisu 

 

Odevzdání žádosti ve dnech od 14. 04. do 24.04.2020

 

  1. Možnost podání žádosti k přijetí do 1. třídy

 

K přijetí do 1. třídy je nutné vyplnit žádost o přijetí + dotazník pro rodiče, popřípadě žádost o odklad. Je rovněž nutné doložit prostou kopii rodného listu.

 

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

           a/ do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku)

           b/ e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!!)

           c/ poštou

           d/ osobní podání: nesmí dojít k vyšší koncentraci pohybu osob v prostorách školy,

                každý musí mít zakrytá ústa a nos (rouška, šátek, šála apod.)

 

  1. Žádost o odklad

 

V případě žádosti o odklad je nutné poslat (donést) vyplněnou žádost o odklad (tiskopis školy), doporučení PPP + dětského lékaře.

 

Tiskopisy najdete na stránkách školy ( www.svabinka.cz) pod záložkou „zápis“ nebo ve vestibulu školy na stolečku v obálce.

 

V obálce najdete

Dokumenty k vyplnění a odevzdání: 1. Dotazník pro rodiče

                                                                2. Žádost o přijetí

Dokumenty v případě potřeby: 1. Žádost o odklad

                                                      2. Přihláška do školní družiny

Informační letáky jen pro Vaši potřebu - 3 tisky 

Vyplněné dokumenty odevzdat v termínu od 14. 04. do 24.04.2020.

 

Tiskopisy je možné si osobně vyzvednout ve vestibulu školy od 01.04.2020.

 

 

Mgr. Jurečková Edita

Ředitelka školy