Kotva
Logo školy
Nepřehlédněte
Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022
27.4.2021

Na ÚŘEDNNÍ DESCE byly zveřejněny PDF souborvýsledky zápisu do 1. tříd (Velikost: neznámá) pro školní rok 2021/2022.

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Úkoly pro žáky 8. třídy

Vloženo: 11.3.2020 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 673x | Upraveno: 18.3.2020 | Upravil: Petr Kovařík

NOVÉ VLOŽENY 18. 3. 2020

 

Anglický jazyk: irregular verbs, articles; My town

 1. Stále se učíte nepravidelná slovesa z tabulky, platí pro nás již prvních 20. (Všechny tři tvary, tj. infinitive, past simple, past participle – př. buy – bought - bought). Vždy si hledejte překlad slovesa a na Google překladači si poslechněte výslovnost.
 2. Podívejte se na výukové video k určitému, neurčitému a nulovému členu a jejich použití v angličtině: https://www.youtube.com/watch?v=5LA09VK_3t8 . V pracovním sešitu si zkuste vyplnit příslušná cvičení ke členům v dané lekci. Podívejte se zde https://www.helpforenglish.cz/article/2006072903-cleny-v-anglictine-test-1 a vypracujte krátký test.
 3. Vytvořte myšlenkovou mapu na téma My town (Mé město). Jde o to využít co nejvíce slovní zásoby. Co vše můžete ve městě najít? Mapa by měla obsahovat minimálně 20 anglických pojmů a bude na listu A4 vyvedena barevně.
 4.  

ČJ – 1, Do sešitu zpracuj přehled všech větných členů, které znáš. Piš je pod sebe, nadpis vždy podtrhni svou oblíbenou barvou. Pomoci ti může učebnice od str. 75. Napiš vše, co o nich víš a uveď u každého alespoň 5 příkladů.

2, Vypracuj vyprávění o Velikonocích – rozsah práce jedna strana A4. Proč se slaví, kdy a kde se vzaly, rozepiš tradice a zvyky. Doplň o obrázek nebo obrázky.

 

ČJL – 1, Přečti si v učebnici literatury dílo Jana Wericha, následně vypracuj zápis do sešitu. Str. 177-179.

2, Zjisti definici slova lyrika a následně proveď zápis do sešitu. Dále uveď,  jací autoři psali lyriku – stačí mi jen jejich jména a jedno dílo (max. 10 autorů).

 

NJ - Vypracuj výukový plakát na téma: Náš program – školní rozvrh a rozvrh dne. Svou práci doplň o obrázky a popis obrázků. Rozsah práce minimálně na dvě strany A4.

 

D – Přečti si v učebnici téma - Mezi vídeňským kongresem a revolucí 1848, stranu 69 – 76 (ke slovníčku pojmů). Následně proveď zápis do sešitu. Vysvětli, co je to průmyslová revoluce.

Ze strany 75 přepiš do sešitu Morseovu abecedu a vysvětli, k čemu sloužila a kde ji využíváme dnes.

Ze strany 76 přepiš do sešitu slovníček pojmů.

 

Z – Vypracuje referát na téma – Globální problémy lidstva. Rozsah práce dvě strany A4, svůj referát můžeš doplnit o obrázky. Uveď fakta z různých zdrojů, můžeš napsat i svou vlastní úvahu na toto téma.

Je možné práce vypracovat na pc a vytisknout je, či mi je poslat elektronicky přes Komens nebo je vypracovat ručně a práci odevzdat na první vyučovací hodině, jakmile bude zrušeno mimořádné opatření.

Doporučuji čerpat informace z vícero zdrojů. Zdroje nezapomeň uvést.

Každá práce bude klasifikována, v případě neodevzdání práce bude hodnocena jako nedostatečná.

 

HV – 1.zpracování referátu na téma „rock n roll“ 

OV  – 1. Prezidenti ČR (písemně)vysvětli pojem protiprávní jednání,                                                    druhy protiprávního jednání, trest – postih za protiprávní jednání                                                          porušování předpisů v silniční dopravě – vše zpracovat písemně do sešitu !!!!

 

RV

Referát – sestavení jídelníčku  – vzor (4 jakékoliv dny))

 

 

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

snídaně

 

 

 

 

 

 

 

svačina

 

 

 

 

 

 

 

oběd

 

 

 

 

 

 

 

svačina

 

 

 

 

 

 

 

večeře

 

 

 

 

 

 

 

Druhá večeře

 

 

 

 

 

 

 

Referát Smyslová ústrojí člověka, čerpat z učebnice od str. 56 nebo z internetu, ústně odpovědět na otázky z učebnice, str. 61 (otázky a úkoly dole)

 

 

STARŠÍ VLOŽENY 11. 3. 2020

 

Hudební výchova VIII. – 1.zpracování referátu o oblíbeném zpěvákovi-zpěvačce-skupině

 1. referát o J.S.Bachovi
 2. referát trampská hudba + jedna píseň

Občanská výchova VIII. – 1. Prezidenti ČR (písemně)

 1. vysvětli pojem protiprávní jednání, druhy protiprávního jednání. Trest – postih za protiprávní jednání porušování předpisů v silniční dopravě

Matematika

 • První a nejdůležitější úkol je založení si účtu na WWW.ONLINECVICENI.CZ. Zabere Vám to asi 2 minuty, je to zdarma a nic to nestojí. Jde jen o to vymyslet si přihlašovací jméno a heslo, zadat jej v pravém horním rohu do kolonky přihlásit – nový účet a můžeme trénovat. V případě, že to nezvládnete, poraďte se s rodiči nebo mě kontaktujte pomocí mailu (kovariksvabinka@seznam.cz , nebo přes modul KOMENS v el. ŽK.)
 • Účet na online cvičeních jsme zakládali proto, abychom měli přehled o tom, která cvičení jste absolvovali a kolik jich bylo. Byl bych rád, kdybyste, každý den absolvovali alespoň 5 cvičení, která se zaměřují na témata, která jsme v aktuálním školním roce probírali:

 

 1. třída – počítání se zlomky (krácení, rozšiřování, sčítání, odčítání, násobení a dělní), celá čísla - sčítání, odčítání, násobení a dělení

 

Na základě Vaší domácí práce budete za vypracovaná online i cvičení a dosažení úspěšnosti klasifikováni a bude Vám udělena známka.

 1. třída strana 58 – 64 kapitola výrazy, provést zápis důležitých informací do sešitu. Prostudovat a provést zápis do sešitu. K pochopení a procvičení této látky, může také sloužit portál www.onlinecviceni.cz, kde se příslušná kapitola nalézá (kapitola 01. Výrazy číselné ) a kapitola 02 Výrazy s proměnnými

 

Shrňme si tedy zadané úkoly, každý z Vás by měl denně kromě víkendu absolvovat 5 online cvičení dle zadání výše. Dále každá třída zpracuje zadané téma. Držím palce, ať se daří a hlavně ať Vám vaše mozky nezakrní J. Držte se.

 

Pracovní činnosti

 

Zadání práce v období od 11.3. do 20.03.2020

!!!Práce budou hodnoceny!!!

Zpracuj referát  - vyber si povolání, které se ti líbí a na papír A4 zpracuj o tomto povolání referát.

 

 

Český jazyk – 1, Zpracuje přehled  - myšlenkovou mapu všech větných členů. Uveď příklady a pomůcky, které znáš.  Rozsah práce dvě strany A4. Pomoci ti může učebnice od str. 75.

2, Práce s textem – učebnice str. 76/cv. 2. Přepiš daný text a urči u všech slov slovní druhy, dále urči u každé věty větné členy. Každou větu napiš zvlášť na řádek. V případě sloves urči také slovesné třídy a vzory. Slovesné třídy a vzory zpracuj do přehledné tabulky. Práci vypracuj zvlášť na papír.

Literatura – Vypracuj referáty na téma: K.H. Mácha a J. Werich. Rozsah práce dvě strany A4 každý.

Německý jazyk - Vypracuj výukový plakát na téma: roční období a prázdniny. Svou práci doplň o obrázky a popis obrázků. Rozsah práce minimálně na dvě strany A4. Dále napiš ve větě, v jakém ročním období jezdíme kam. V létě například k moři apod.

Dějepis – Vypracuje referát na téma: Industrializace. Zamysli se, nad jejími důsledky pro společnost. Rozsah práce dvě strany A4, svůj referát můžeš doplnit o obrázky.

Zeměpis – Vypracuje referát o životním prostředí a ochraně přírody (chráněná území, principy ochrany životního prostředí). Rozsah práce dvě strany A4, svůj referát můžeš doplnit o obrázky.

Je možné práce vypracovat na pc a vytisknout je, či mi je poslat elektronicky přes Komens nebo je vypracovat ručně a práci odevzdat na první vyučovací hodině, jakmile bude zrušeno mimořádné opatření.

Doporučuji čerpat informace z vícero zdrojů. Zdroje nezapomeň uvést.

Každá práce bude klasifikována, v případě neodevzdání práce bude hodnocena jako nedostatečná.

 

Fyzika 8. Třída

Výpisky - žlutá učebnice

Změna teploty tepelnou výměnou str. 51 - 52

Teplo str. 53 - 55

Měrná tepelná kapacita látky str. 56 - 59

Jak měříme teplo přijaté nebo odevzdané při tepelné výměně str. 61 -62,  (Musí být do sešitu opsané žluté rámečky.)

Vypracuj odpovědi na otázky a vypočítej příklady:

str. 52/O 3,4;   str. 52/U 3, 6;  str. 55/O 1, 2, 3;  str. 55/U 1, 5;

str. 59/O 1, 2;  str.59/U 1, 2;  str.63/U 2, 4, 7.

O - označení otázek v učebnici, U - označení úloh v učebnici

Všechny domácí úkoly budou známkovány.