Kotva
Logo školy
8. třída
Nepřehlédněte
Zápis do 1. tříd pro cizince
7.4.2022

Podrobné informace k mimořádnému zápisu do 1. tříd pr kolní rok 2022/2023 naleznete PDF souborZDE (Velikost: neznámá).


Seznam přijatých uchazečů do 1. tříd pro školní rok 2022/2023
29.4.2022

PDF souborZde (Velikost: neznámá) naleznete seznam přijatých uchazečů do 1. tříd pro školní rok 2022/2023.

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Úkoly pro žáky 8. třídy

Vloženo: 11.3.2020 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 857x | Upraveno: 18.3.2020 | Upravil: Petr Kovařík

NOVÉ VLOŽENY 18. 3. 2020

 

Anglický jazyk: irregular verbs, articles; My town

 1. Stále se učíte nepravidelná slovesa z tabulky, platí pro nás již prvních 20. (Všechny tři tvary, tj. infinitive, past simple, past participle – př. buy – bought - bought). Vždy si hledejte překlad slovesa a na Google překladači si poslechněte výslovnost.
 2. Podívejte se na výukové video k určitému, neurčitému a nulovému členu a jejich použití v angličtině: https://www.youtube.com/watch?v=5LA09VK_3t8 . V pracovním sešitu si zkuste vyplnit příslušná cvičení ke členům v dané lekci. Podívejte se zde https://www.helpforenglish.cz/article/2006072903-cleny-v-anglictine-test-1 a vypracujte krátký test.
 3. Vytvořte myšlenkovou mapu na téma My town (Mé město). Jde o to využít co nejvíce slovní zásoby. Co vše můžete ve městě najít? Mapa by měla obsahovat minimálně 20 anglických pojmů a bude na listu A4 vyvedena barevně.
 4.  

ČJ – 1, Do sešitu zpracuj přehled všech větných členů, které znáš. Piš je pod sebe, nadpis vždy podtrhni svou oblíbenou barvou. Pomoci ti může učebnice od str. 75. Napiš vše, co o nich víš a uveď u každého alespoň 5 příkladů.

2, Vypracuj vyprávění o Velikonocích – rozsah práce jedna strana A4. Proč se slaví, kdy a kde se vzaly, rozepiš tradice a zvyky. Doplň o obrázek nebo obrázky.

 

ČJL – 1, Přečti si v učebnici literatury dílo Jana Wericha, následně vypracuj zápis do sešitu. Str. 177-179.

2, Zjisti definici slova lyrika a následně proveď zápis do sešitu. Dále uveď,  jací autoři psali lyriku – stačí mi jen jejich jména a jedno dílo (max. 10 autorů).

 

NJ - Vypracuj výukový plakát na téma: Náš program – školní rozvrh a rozvrh dne. Svou práci doplň o obrázky a popis obrázků. Rozsah práce minimálně na dvě strany A4.

 

D – Přečti si v učebnici téma - Mezi vídeňským kongresem a revolucí 1848, stranu 69 – 76 (ke slovníčku pojmů). Následně proveď zápis do sešitu. Vysvětli, co je to průmyslová revoluce.

Ze strany 75 přepiš do sešitu Morseovu abecedu a vysvětli, k čemu sloužila a kde ji využíváme dnes.

Ze strany 76 přepiš do sešitu slovníček pojmů.

 

Z – Vypracuje referát na téma – Globální problémy lidstva. Rozsah práce dvě strany A4, svůj referát můžeš doplnit o obrázky. Uveď fakta z různých zdrojů, můžeš napsat i svou vlastní úvahu na toto téma.

Je možné práce vypracovat na pc a vytisknout je, či mi je poslat elektronicky přes Komens nebo je vypracovat ručně a práci odevzdat na první vyučovací hodině, jakmile bude zrušeno mimořádné opatření.

Doporučuji čerpat informace z vícero zdrojů. Zdroje nezapomeň uvést.

Každá práce bude klasifikována, v případě neodevzdání práce bude hodnocena jako nedostatečná.

 

HV – 1.zpracování referátu na téma „rock n roll“ 

OV  – 1. Prezidenti ČR (písemně)vysvětli pojem protiprávní jednání,                                                    druhy protiprávního jednání, trest – postih za protiprávní jednání                                                          porušování předpisů v silniční dopravě – vše zpracovat písemně do sešitu !!!!

 

RV

Referát – sestavení jídelníčku  – vzor (4 jakékoliv dny))

 

 

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

snídaně

 

 

 

 

 

 

 

svačina

 

 

 

 

 

 

 

oběd

 

 

 

 

 

 

 

svačina

 

 

 

 

 

 

 

večeře

 

 

 

 

 

 

 

Druhá večeře

 

 

 

 

 

 

 

Referát Smyslová ústrojí člověka, čerpat z učebnice od str. 56 nebo z internetu, ústně odpovědět na otázky z učebnice, str. 61 (otázky a úkoly dole)

 

 

STARŠÍ VLOŽENY 11. 3. 2020

 

Hudební výchova VIII. – 1.zpracování referátu o oblíbeném zpěvákovi-zpěvačce-skupině

 1. referát o J.S.Bachovi
 2. referát trampská hudba + jedna píseň

Občanská výchova VIII. – 1. Prezidenti ČR (písemně)

 1. vysvětli pojem protiprávní jednání, druhy protiprávního jednání. Trest – postih za protiprávní jednání porušování předpisů v silniční dopravě

Matematika

 • První a nejdůležitější úkol je založení si účtu na WWW.ONLINECVICENI.CZ. Zabere Vám to asi 2 minuty, je to zdarma a nic to nestojí. Jde jen o to vymyslet si přihlašovací jméno a heslo, zadat jej v pravém horním rohu do kolonky přihlásit – nový účet a můžeme trénovat. V případě, že to nezvládnete, poraďte se s rodiči nebo mě kontaktujte pomocí mailu (kovariksvabinka@seznam.cz , nebo přes modul KOMENS v el. ŽK.)
 • Účet na online cvičeních jsme zakládali proto, abychom měli přehled o tom, která cvičení jste absolvovali a kolik jich bylo. Byl bych rád, kdybyste, každý den absolvovali alespoň 5 cvičení, která se zaměřují na témata, která jsme v aktuálním školním roce probírali:

 

 1. třída – počítání se zlomky (krácení, rozšiřování, sčítání, odčítání, násobení a dělní), celá čísla - sčítání, odčítání, násobení a dělení

 

Na základě Vaší domácí práce budete za vypracovaná online i cvičení a dosažení úspěšnosti klasifikováni a bude Vám udělena známka.

 1. třída strana 58 – 64 kapitola výrazy, provést zápis důležitých informací do sešitu. Prostudovat a provést zápis do sešitu. K pochopení a procvičení této látky, může také sloužit portál www.onlinecviceni.cz, kde se příslušná kapitola nalézá (kapitola 01. Výrazy číselné ) a kapitola 02 Výrazy s proměnnými

 

Shrňme si tedy zadané úkoly, každý z Vás by měl denně kromě víkendu absolvovat 5 online cvičení dle zadání výše. Dále každá třída zpracuje zadané téma. Držím palce, ať se daří a hlavně ať Vám vaše mozky nezakrní J. Držte se.

 

Pracovní činnosti

 

Zadání práce v období od 11.3. do 20.03.2020

!!!Práce budou hodnoceny!!!

Zpracuj referát  - vyber si povolání, které se ti líbí a na papír A4 zpracuj o tomto povolání referát.

 

 

Český jazyk – 1, Zpracuje přehled  - myšlenkovou mapu všech větných členů. Uveď příklady a pomůcky, které znáš.  Rozsah práce dvě strany A4. Pomoci ti může učebnice od str. 75.

2, Práce s textem – učebnice str. 76/cv. 2. Přepiš daný text a urči u všech slov slovní druhy, dále urči u každé věty větné členy. Každou větu napiš zvlášť na řádek. V případě sloves urči také slovesné třídy a vzory. Slovesné třídy a vzory zpracuj do přehledné tabulky. Práci vypracuj zvlášť na papír.

Literatura – Vypracuj referáty na téma: K.H. Mácha a J. Werich. Rozsah práce dvě strany A4 každý.

Německý jazyk - Vypracuj výukový plakát na téma: roční období a prázdniny. Svou práci doplň o obrázky a popis obrázků. Rozsah práce minimálně na dvě strany A4. Dále napiš ve větě, v jakém ročním období jezdíme kam. V létě například k moři apod.

Dějepis – Vypracuje referát na téma: Industrializace. Zamysli se, nad jejími důsledky pro společnost. Rozsah práce dvě strany A4, svůj referát můžeš doplnit o obrázky.

Zeměpis – Vypracuje referát o životním prostředí a ochraně přírody (chráněná území, principy ochrany životního prostředí). Rozsah práce dvě strany A4, svůj referát můžeš doplnit o obrázky.

Je možné práce vypracovat na pc a vytisknout je, či mi je poslat elektronicky přes Komens nebo je vypracovat ručně a práci odevzdat na první vyučovací hodině, jakmile bude zrušeno mimořádné opatření.

Doporučuji čerpat informace z vícero zdrojů. Zdroje nezapomeň uvést.

Každá práce bude klasifikována, v případě neodevzdání práce bude hodnocena jako nedostatečná.

 

Fyzika 8. Třída

Výpisky - žlutá učebnice

Změna teploty tepelnou výměnou str. 51 - 52

Teplo str. 53 - 55

Měrná tepelná kapacita látky str. 56 - 59

Jak měříme teplo přijaté nebo odevzdané při tepelné výměně str. 61 -62,  (Musí být do sešitu opsané žluté rámečky.)

Vypracuj odpovědi na otázky a vypočítej příklady:

str. 52/O 3,4;   str. 52/U 3, 6;  str. 55/O 1, 2, 3;  str. 55/U 1, 5;

str. 59/O 1, 2;  str.59/U 1, 2;  str.63/U 2, 4, 7.

O - označení otázek v učebnici, U - označení úloh v učebnici

Všechny domácí úkoly budou známkovány.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.