Kotva
Logo školy
9. třída
Nepřehlédněte
Seznam přijatých uchazečů do 1. tříd pro školní rok 2022/2023
29.4.2022

PDF souborZde (Velikost: neznámá) naleznete seznam přijatých uchazečů do 1. tříd pro školní rok 2022/2023.

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Úkoly pro žáky 9. třídy

Vloženo: 11.3.2020 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 992x | Upraveno: 18.3.2020 | Upravil: Petr Kovařík

NOVÉ VLOŽENY 18. 3. 2020

 

Anglický jazyk - témata: environment, global problems

Vaším úkolem bude vypracovat:

 1. a) Myšlenkovou mapu na téma global problems – social and natural. (list A4, barevně!)
 2. b) Podle Vašeho zájmu si jeden specifický globální problém vyberete a vypracujete referát podle následujícího zadání. Až se sejdeme, budete své výsledky prezentovat před třídou a budete hodnoceni známkou vysoké váhy.

Forma:

 1. Zpracovávat budete primárně v Power Pointu. V případě, že nemáte osobní počítač ani notebook, stáhnete si z Google play aplikaci WPS Office (https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.wps.moffice_eng&hl=cs).
 2. Prezentace bude mít 10 slidů – bude obsahovat pouze nadpis a Vaše jméno, poslední bude nazván Zdroje a zde uvedete, odkud jste čerpali. Práce s jedním zdrojem není kvalitní práce! Dbejte, abyste využili alespoň tři. Pracujte se zdroji kriticky!
 3. V prezentaci se držte pravidla 4x4, čtyři informace na řádek, celkem čtyři řádky na slide. Méně je více! Nekopírujte celé věty či odstavce! Taková prezentace postrádá smysl. Prezentace slouží Vám jako opora, nejedná se o pouhý přepis Vaší přípravy.
 4. Rozvrhněte si řádně strukturu Vaší práce, neskákejte k různým tématům a nepodstatným záležitostem. Myslete na to, že informujete zejména své spolužáky.
 5. Využijte rozmanitosti online prostředí: vkládejte obrázky, gify, animace, odkazy na videa. Nezapomeňte, tam, kde lze použít humor, nebojte se jej použít. Jen vždy řádně citujte!
 6. Vytvořenou práci mi zašlete na e-mail horak123@volny.cz nejpozději do 05.04. 2020. Do předmětu vždy uvádějte: Aj9 + vaše jméno. Po mém kritickém zhodnocení Vám zašlu „posudek“ na e-mail, z něhož jste odesílali. V případě dotazů mě kontaktujte na Bakalářích nebo na výše uvedeném e-mailu. Držím palce ;-)

 

 

RV      

 • Příčiny rozšiřování drog mezi mládeží

Zájmy, záliby – význam omítání drog

Nebezpečí drog

 • Zakázané látky ve sportu

 

Úkoly:

 • Shlédni film nebo přečti knihu s drogovou tématikou.

A vypracuj výtah z knihy či filmu.

V případě, že jsi neměl možnost shlédnout film ani číst knihu na dané téma,

pak vypracuj vlastní úvahu dle obsahu bodu 1) ( příčiny….., zájmy….,nebezpečí…..)

 

Vypracovaný úkol pošli na adresu jitkastadnikova@seznam.cz

 

ČJ – 1, Zpracuje přehled  - myšlenkovou mapu všech větných členů. Rozsah práce jedna strana A4.

Následně každý větný člen více rozepiš do sešitu a doplň ho o příklady. Pokud znáš nějakou pomůcku, tak ji uveď. Při práci ti může pomoci učebnice viz obsah. Základní větné členy od strany 76.

2, Vypracuj vyprávění o Velikonocích – rozsah práce jedna strana A4. Proč se slaví, kdy a kde se vzaly, rozepiš tradice a zvyky. Doplň o obrázek nebo obrázky.

ČJL – 1, Přečti si v učebnici literatury dílo Jiřího Voskovce a Jana Wericha, následně vypracuj zápis do sešitu. Str. 100-104.

2, Přečti si v učebnici literatury dílo Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka – str. 112-115. Následně vypracuj zápis do sešitu.

D – Přečti si v učebnici téma - Osvobozování území ČSR a Židé v protektorátu. Str. 86-90. Následně proveď zápis do sešitu a přepiš slovníček pojmů ze strany 90. Svůj zápis můžeš doplnit o obrázek nebo obrázky. Dále na straně 90 vypracuj do sešitu odpovědi na 10 otázek (označeny zelenou tečkou).

Z – 1, Samostatně zpracuje referát o Královéhradeckém kraji. Zaměř se na zajímavosti. Použij učebnici. Rozsah dvě strany A4.

2, Samostatně zpracuje referát o Vysočině. Zaměř se na zajímavosti. Použij učebnici. Rozsah dvě strany A4.

NJ – 1, Vypracuj výukový plakát na téma: Můj pokoj. Svou práci doplň o obrázky a popis obrázků v jednoduchých větách. Kde co leží, visí – wo? 3. pád – zopakuj si. Rozsah práce minimálně na dvě strany A4.

2, V učebnici na straně 60/cv.1 – přepiš a přelož do sešitu.

3, V učebnici na straně 61/cv.3 – přečti si, přelož si a do sešitu vypracuj odpověď na 10 otázek, které náleží k textu. Richtig oder falsch?

– Vypracuj referát na téma – Vývoj člověka. Rozsah minimálně tři strany A4. Doplň o obrázek nebo obrázky. Na výběr je i varianta zpracování tohoto tématu jako Lapbook.

Je možné práce vypracovat na pc a vytisknout je, či mi je poslat elektronicky přes Komens nebo je vypracovat ručně a práci odevzdat na první vyučovací hodině, jakmile bude zrušeno mimořádné opatření.

Doporučuji čerpat informace z vícero zdrojů. Zdroje nezapomeň uvést.

Každá práce bude klasifikována, v případě neodevzdání práce bude hodnocena jako nedostatečná.

 

CH - zopakovat a doučit organické sloučeniny, které jsme probírali. Dále si do sešituvypracvat téma DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ (použít učebnici, internet), dále do sešitu zpracovat podtéma HALOGENDERIVÁTY se zaměřením na freony (výskyt, popis, význam a nebezpečí pro žívotní prostředí). Zápis nemusí být dlouhý, stačí stručný výtah nejdůležitějších informací.

 

M - procvičování a opakování, každý den stále min 5 cvičení na www.onlinecviceni.cz (nutné být přihlášen, aby bylo možné zkontrolovat plnění)

 

HV - Populární hudba 60.léta – big beat - referát

Po návratu do školy zkoušení ze zpěvu - jedna píseň odpovídající vašemu věku.

 

 

 

 

 

STARŠÍ- VLOŽENY 11. 3. 2020

 

Český jazyk– 1, Zpracuje přehled  - myšlenkovou mapu nejpoužívanějších masmédií a vysvětlí, co to masmédia jsou. Svou práci doplní obrázkem. Rozsah práce dvě strany A4.

2, Práce s textem – učebnice str. 76/cv. 1 a,b. Přepiš daný text a urči u všech slov slovní druhy, dále urči u každé věty větné členy. Každou větu napiš zvlášť na řádek. V případě sloves urči také slovesné třídy a vzory. Slovesné třídy a vzory zpracuj do přehledné tabulky. Práci vypracuj zvlášť na papír.

Literatura – Vypracuje referát o divadlu Járy Cimrmana a popíše, kdo to Jára Cimrman byl. Rozsah práce dvě strany A4.

Dějepis– Vypracuje referát o Osvobození Československa. Rozsah práce čtyři strany A4, svůj referát můžeš doplnit o obrázky.

Zeměpis– 1, Samostatně zpracuje referát o Libereckém kraji. Zaměř se na zajímavosti. Použij učebnici. Rozsah dvě strany A4.

2, Samostatně zpracuje referát o Pardubickém kraji. Zaměř se na zajímavosti. Použij učebnici. Rozsah dvě strany A4.

Německý jazyk – Vypracuj výukový plakát na téma: roční období a oblečení. Svou práci doplň o obrázky a popis obrázků. Rozsah práce minimálně na dvě strany A4. Dále napiš ve větě, v jakém ročním období nosíme deštník, šaty, svetr, kabát, šálu, plavky a zimní bundu.

Přírodopis– 1, Vypracuj referát na téma – Vznik a vývoj života na zemi. Rozsah minimálně dvě strany A4.

2, Vypracuj referát na téma – Éry vývoje země. Rozsah minimálně dvě strany A4.

Je možné práce vypracovat na pc a vytisknout je, či mi je poslat elektronicky přes Komens nebo je vypracovat ručně a práci odevzdat na první vyučovací hodině, jakmile bude zrušeno mimořádné opatření.

Doporučuji čerpat informace z vícero zdrojů. Zdroje nezapomeň uvést.

Každá práce bude klasifikována, v případě neodevzdání práce bude hodnocena jako nedostatečná.

 

Matematika

Zdravím Vás, v rámci této mimořádné situace jsem se rozhodl zadat Vám nějakou práci na doma, abychom měli po návratu snazší rozjezd a nezameškali jsme tolik. Nebojte, rozhodně není mým cílem Vás zahltit, ale přeci jen pár úkolů dostanete:

 

 • První a nejdůležitější úkol je založení si účtu na ONLINECVICENI.CZ. Zabere Vám to asi 2 minuty, je to zdarma a nic to nestojí. Jde jen o to vymyslet si přihlašovací jméno a heslo, zadat jej v pravém horním rohu do kolonky přihlásit – nový účet a můžeme trénovat. V případě, že to nezvládnete, poraďte se s rodiči nebo mě kontaktujte pomocí mailu (kovariksvabinka@seznam.cz , nebo přes modul KOMENS v el. ŽK.)

 

 • Účet na online cvičeních jsme zakládali proto, abychom měli přehled o tom, která cvičení jste absolvovali a kolik jich bylo. Byl bych rád, kdybyste, každý den absolvovali alespoň 5 cvičení, která se zaměřují na témata, která jsme v aktuálním školním roce probírali:

 

Zaměřte se zejména na opakování učiva 8. ročníku – lineární rovnice, mocniny, výrazy s proměnnými ad.

 

Na základě Vaší domácí práce budete za vypracovaná online i cvičení a dosažení úspěšnosti klasifikováni a bude Vám udělena známka.

 

Dále přikládám přehled kapitol k prostudování a zapsání do sešitu:

 

 1. třída strana 115-122 NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST provést zápis důležitých informací do sešitu. Prostudovat a provést zápis do sešitu. K pochopení a procvičení této látky, může také sloužit portál youtube.com, kde najdete některá videa, která vám problematiku nepřímé úměrnosti vysvětlí.

 

 

Pracovní činnosti

 

Zadání práce v období od 11.3. do 20.03.2020

!!!Práce budou hodnoceny!!!

Zpracuj na A4 referát o škole, na kterou se hlásíš.

 

Hudební výchova

Hudební romantismus referát o skladateli B. Smetana, A. Dvořák

                                        Divadlo Semafor – referát

                                        Po návratu do školy zkoušení ze zpěvu - jedna píseň odpovídající

                                        vašemu věku   

Fyzika 9.třída

Učebnice F4 modrá učebnice

Výpisky str. 51 -52, nakreslit do sešitu zapojení reostatu = pro změnu proudu, - pro změnu napětí (potenciometr - dělič napětí)

Přečíst str. 53 - 55, zapsat rámeček str. 55, prohlédnout doma pojistky, jističe, zapsat jejich hodnoty do sešitu.

Příkon a energie elektrického  proudu - výpisky str. 56 - 60

Příklady str. 60/2, 3, 4, 5, 6, 7 (Napětí v síti počítej 230V)

Přečíst str. 60 - 62, odpovědět na úlohy 1,3 písemně do sešitu.

Všechny úkoly budou hodnoceny, tj. klasifikovány.

 

Úkoly pro domácí procvičování – občanská výchova  9..třída

Vypracovat referát:

Organizace spojených národů (OSN):

Definice, založení, počet států, sídlo, současný generální tajemník

Cíle OSN

Výkonné orgány OSN /vyjmenovat a popsat jejich činnost/

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.