Kotva
Logo školy
Nepřehlédněte
Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022
27.4.2021

Na ÚŘEDNNÍ DESCE byly zveřejněny PDF souborvýsledky zápisu do 1. tříd (Velikost: neznámá) pro školní rok 2021/2022.

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vloženo: 30.9.2019 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 266x | Upraveno: 11.10.2019 | Upravil: Petr Kovařík

Vážení rodiče!

 

     Škola, do které bude chodit Vaše dítě, byla postavena jako jedna z prvních českých škol v letech 1925 – 1926. Kromě období okupace vzdělala a vychovala pěknou řádků školáků. I když naší škole zbývá do stovky pár let, patří po poslední rekonstrukci mezi velmi pěkné a moderní objekty. Ke škole patří školní družina.

     Vstup dítěte do školy je prvním vážným krokem v jeho životě. Budoucí žák má umět celou řadu věcí, které mu tento krok usnadní. Často se setkáváme s přáním rodičů mít souhrnnou informaci, která by napomohla při výchově dětí před vstupem do školy. Chtěli jsme těmto požadavkům vyjít vstříc a dáváme k dispozici souhrn požadavků na žáka – prvňáka:

 

 1. Sebeobsluha
 2. Umýt si sám obličej, ruce, krk a nohy.
 3. Pravidelně si umývat ruce před jídlem a po použití toalety.
 4. Čistit si zuby ráno i večer.
 5. Umět samostatně používat zařízení na toaletě, použít toaletní papír.
 6. Umět správně používat kapesník.
 7. Při umývání, oblékání a jídle si nehrát a neloudat se.
 8. Umět se rychle, bez cizí pomoci, oblékat a svlékat.
 9. Umět se sám obout a zout, zavázat si tkaničky na kličku.
 10. Umět si ukládat oděv a obuv na určené místo.
 11. Umět si večer uložit a srovnat prádlo na stálé místo.
 12. Umět jíst příborem, nepoužívat jen lžíci, nestrkat nůž do úst, nemlaskat, nehovořit

       s plnými ústy. Při jídle slušně sedět. Umět po jídle sklidit talíř a příbory.

 1. Umět v určeném čase sníst svačinu (15 minut) a umět svačit s použitím ubrousku.
 2. Umět uklidit hračky.

 

 1. Smysl pro pořádek a čistotu
 2. Umět udržovat základní čistotu svého oděvu.
 3. Vědět, že před vstupem do budovy si má očistit obuv a umět to provést.
 4. Udržovat si v pořádku své věci (hračky, hry aj.)
 5. Umět utírat prach a nádobí a při těchto činnostech doma pomáhat..
 6. Umět prostírat stůl a při této práci doma pomáhat.
 7. Umět zalévat samostatně květiny.

 

III. Samostatnost jednání

 1. Umět nakupovat drobnosti, umět o ně požádat.
 2. Umět vyřídit jednoduchý vzkaz.
 3. Umět říci hlasitě a nebojácně své jméno a adresu bydliště, jméno maminky, tatínka, sou-  rozenců, babičky, dědečka. Pokud je doma telefon, umět říci jeho číslo.
 4. Umět vysvětlit obsah práce rodičů, vědět kde pracují.

 

 1. Návyky slušnosti
 2. Umět hlasitě pozdravit při odchodu a příchodu domů, ráno při probuzení, večer před spaním.
 3. Umět pozdravit při vstupu do místnosti a při odchodu z ní, jsou-li v ní přítomni dospělí.
 4. Umět v domě i venku pozdravit všechny známé.
 5. Umět o všechno slušně požádat a slušně poděkovat. Umět používat slovo prosím a děkuji.
 6. Vědět, že je neslušné používat hrubé a vulgární výrazy.
 7. Vědět, že se nesmí skákat druhému do řeči.
 8. Vědět, že je neslušné obtěžovat dospělé, když spolu hovoří.
 9. Umět dospělé správně oslovovat. Ve škole: paní učitelko, paní vychovatelko,

  paní ředitelko, pane učiteli, pane školníku, paní uklízečko, paní kuchařko.

 1. Vědět a umět dát ve dveřích přednost dospělému, doma rodičům i starším sourozenců.
 2. Při kašli a kýchání si zakrývat ústa. Totéž při zívání.
 3. Umět pomáhat slabším, neubližovat jim.
 4. Vědět, že nesmíme brát věci, které nám nepatří.

 

 1. Život v kolektivu dětí
 2. Umět si hrát s jinými dětmi a umět je respektovat.
 3. Umět půjčit hračky, umět o ně požádat, v pořádku půjčené vrátit.
 4. Nerušit ostatní v práci.
 5. Vědět že je správné pomáhat druhým.
 6. Ostatním dětem nenadávat, nebrat jim věci.

 

 1. Hospodárnost
 2. Šetřit o zeleň před domem, v parku, na veřejných prostranstvích.
 3. Pomáhat udržovat čistotu, nezahazovat papíry, okusky a slupky.
 4. Mít kladný vztah ke knihám a hračkám. Neničit je, nešpinit, nekreslit do nich.
 5. Zacházet šetrně se zařízením bytu a všech místností školy, družiny a jídelny.
 6. Nedojedenou svačinu nezahazovat a donést ji zpět domů.

 

VII. Pro školní práci

 1. Odpovídat hlasitě a nebojácně celými větami.
 2. Umět správně držet tužku, štětec, pero a nůžky.
 3. Umět dokončit každou začatou práci a neodbývat ji.
 4. Umět soustředěně poslouchat krátké vyprávění.
 5. Reagovat hned na daný pokyn, požadavek. Soustředit se na to, co kdo říká.
 6. Sledovat pokyny pro práci a plnit je.
 7. Umět obracet listy v knize a v sešitě.
 8. Znát základní barvy – červená, modrá, bílá, zelená, žlutá a černá.
 9. Umět správně pojmenovat domácí zvířata a jejich mláďata.
 10. Rozumět správně těmto pojmům: nahoře – dole – uprostřed, málo x mnoho, velký x malý,

      větší x menší, krátký x dlouhý, kratší x delší, vpředu x vzadu, vpravo x vlevo.

 1. Učit se rozlišovat správné jednání od nesprávného.
 2. Umět sám přednést krátkou báseň, zazpívat píseň, povídat krátkou příhodu bez častého

      používání ukazovacích zájmen (ten, ta, to). Při povídání klidně sedět nebo stát.

 1. Plnit ochotně pokyny a úkoly i bez hmotné odměny.

 

Kontakty rodičů se školou

Rodiče mají k dispozici žákovskou knihu nebo notýsek. V nich jsou závažná sdělení včetně informace o tom, kdy třídní učitelka (učitel) podává informace o dítěti ve škole. Jednání lze také osobně nebo telefonicky domluvit. Při návštěvě školy je nutné respektovat rozvrh hodin. Nepřítomnost žáka ve škole musí rodič podle zákona omluvit do tří dnů osobně nebo telefonicky a zapsat písemnou formou do omluvného listu.

 

Přejeme Vám i sobě velmi dobrou spolupráci, bez které nelze dosáhnout velmi dobrých výchovně vzdělávacích výsledků.

                                                                                                 Učitelé a vychovatelé Vašich dětí